کشت و صنعت دامپروری توحید

محصولات دامپروری توحید

گوسفند نژاد رومانوف

  • چند قلوزایی

  • سازگاری با انواع آب و هوا

  • گوشت با کیفیت

گوسفند نژاد لاکن

  • شیر سالم

  • تحمل بالا در تغییرات آب و هوا

  • سهولت در پرورش

بز سانن

  • مقاومت بالا در برابر بیماری ها

  • تولید بالای شیر

  • نزخ زاد و ولد مناسب

شرکت کشت و صنعت پردیس توحید نوین با هدف پرورش دام سبک به صورت اصولی و مبتنی بر دانش نوین اقدام به تاسیس این مجموعه نموده است.

دام هایی که در این مجموعه پرورش داده می شوند از نژاد های پرطرفداری است که گوشت و لبنیات بسیار با کیفیتی را داشته و با تغییرات محیطی سازگاری بالایی دارند

دام های این مجموعه از بهترین مواد غذایی سالم و ارگانیک تغدیه می شوند

با ما در تماس باشید